Thay đổi Chính sách Thuế Giá trị gia tăng từ 01.02.2022

AvatarBAEMIN Rider 29/01/2022 1.6K

BAEMIN thông báo: từ 01/02/2022, chính sách Thuế Giá trị gia tăng có một số thay đổi như sau.

Theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; ban hành ngày 28/01/2022), Cơ quan Thuế quyết định giảm 2% Thuế Giá trị gia tăng (VAT) chỉ còn 8% (thay vì 10% như trước đây) – áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Ảnh hưởng của việc khấu trừ VAT đến Thu nhập của Đối tác tài xế từ 01/02/2022

Thu nhập của Đối tác từ Phí giao hàng sẽ có sự thay đổi so với trước ngày 01/02/2022.

Vui lòng xem Bảng minh họa dưới đây.

Cách khấu trừ Thuế VAT và phân chia doanh thu từ 01/02/2022

Với mỗi đơn hàng thành công, BAEMIN sẽ khấu trừ Thuế VAT 8% trên toàn bộ Doanh thu vận chuyển (trước khi phân chia doanh thu giữa BAEMIN và Đối tác tài xế).

Phần Doanh thu vận chuyển còn lại (sau khi khấu trừ VAT): BAEMIN thu chiết khấu 20%, Đối tác nhận 80%.

Vui lòng xem Bảng minh họa dưới đây.

BAEMIN mong nhận được sự hợp tác từ Đối tác tài xế để thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm Thuế theo đúng quy định pháp luật.

Chúc Đối tác đi đơn hiệu quả!

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!