Cập nhật cách tính lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp từ 04.04.2022

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của Khách hàng, từ ngày 04/04/2022, BAEMIN bắt đầu xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp trong tuần. Nâng cao chất lượng dịch vụ với Tỷ lệ nhận đơn (theo tuần – từ T2 đến CN) tối thiểu 80% Để nâng cao trải […]

Quy định về việc sử dụng nút “Phát lại”

Đối tác thân mến! Giao diện hỗ trợ trên Woowa rider sẽ có  mục trợ giúp “Phát lại” sẽ  hỗ trợ phần nào các trường hợp Đối tác hủy đơn do không có khả năng thực hiện – chuyển đơn hàng cho Đối tác khác có khả năng. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra […]

Tin tức khác

Quy định về việc sử dụng nút “Phát lại”

Đối tác thân mến! Giao diện hỗ trợ trên Woowa rider sẽ có  mục trợ giúp “Phát lại” sẽ  hỗ trợ phần nào các trường hợp Đối tác hủy đơn do không có khả năng thực hiện – chuyển đơn hàng cho Đối tác khác có khả năng. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra […]

Cập nhật cách tính lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp từ 04.04.2022

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của Khách hàng, từ ngày 04/04/2022, BAEMIN bắt đầu xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp trong tuần. Nâng cao chất lượng dịch vụ với Tỷ lệ nhận đơn (theo tuần – từ T2 đến CN) tối thiểu 80% Để nâng cao trải […]
error: Nội dung được bảo vệ!!