Áp dụng và xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp dưới 60%

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của Khách hàng, BAEMIN bắt đầu xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp trong tuần tại Hải Phòng. Nâng cao chất lượng dịch vụ với Tỷ lệ nhận đơn (theo tuần – từ T2 đến CN) tối thiểu 60% Để nâng cao trải […]

Áp dụng và xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp (từ 06.12.2021)

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của Khách hàng, từ ngày 6/12/2021, BAEMIN bắt đầu xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp trong tuần. Nâng cao chất lượng dịch vụ với Tỷ lệ nhận đơn (theo tuần – từ T2 đến CN) tối thiểu 70% Để nâng cao trải […]

Tin tức khác

Áp dụng và xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp dưới 60%

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của Khách hàng, BAEMIN bắt đầu xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp trong tuần tại Hải Phòng. Nâng cao chất lượng dịch vụ với Tỷ lệ nhận đơn (theo tuần – từ T2 đến CN) tối thiểu 60% Để nâng cao trải […]

Áp dụng và xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp (từ 06.12.2021)

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của Khách hàng, từ ngày 6/12/2021, BAEMIN bắt đầu xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp trong tuần. Nâng cao chất lượng dịch vụ với Tỷ lệ nhận đơn (theo tuần – từ T2 đến CN) tối thiểu 70% Để nâng cao trải […]

BẢNG TIN TỈNH, THÀNH KHÁC

error: Nội dung được bảo vệ!!