Địa điểm: Phan Thiết

BAEMIN áp dụng tính Tỷ lệ Thời gian làm việc từ 10.01.2022

422

[RoadRunner] Cập nhật tính năng mới trên ứng dụng

800

Ứng dụng BAEMIN hoạt động giao đơn toàn thành phố Phan Thiết từ 10/12/2021

220

BAEMIN tạm ngưng cung cấp dịch vụ tại Phan Thiết để hỗ trợ phòng dịch

135

Chương trình thưởng tại Phan Thiết (từ 05.11.2021)

94

Phan Thiết ơi, BAEMIN đang lăn tới!

221
error: Nội dung được bảo vệ!!