Địa điểm: Nha Trang

BAEMIN áp dụng tính Tỷ lệ Thời gian làm việc từ 10.01.2022

422

[RoadRunner] Cập nhật tính năng mới trên ứng dụng

800

Áp dụng và xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp (từ 06.12.2021)

312

Chương trình Thưởng Nha Trang (áp dụng từ 02.12.2021)

186

[Woowa Rider/RoadRunner] Hướng dẫn xem Báo cáo thu nhập

158

BAEMIN ra mắt dịch vụ BAEMIN Đi Chợ tại Nha Trang (từ 07/11/2021)

26
error: Nội dung được bảo vệ!!