Bạn cần liên hệ vấn đề gì?

Đơn hàng

Đối tác vui lòng liên hệ kênh tổng đài 19003040 và mục Chat trên ứng dụng với các trường hợp sau:

  1. Đơn hàng giao không thành công (Chat trên ứng dụng)
  2. Thông tin chung về đơn hàng

Tài khoản

Đối tác vui lòng liên hệ kênh Video Call với các trường hợp sau:

 1. Cập nhật thông tin tài khoản
 2. Các vấn đề về tạm ngưng tài khoản cần trình diện

Đối tác vui lòng điền Biểu mẫu với trường hợp sau:

  1. Thắc mắc về lý do ngưng hợp tác
  2. Yêu cầu mở lại tài khoản đã đến hạn

Ứng dụng

Đối tác vui lòng liên hệ kênh tổng đài 19003040 và mục Chat trên ứng dụng với các trường hợp sau:

  1. Thông tin chung về thao tác trên ứng dụng
  2. Lỗi ứng dụng

Thanh toán

Đối tác vui lòng điền Biểu mẫu với trường hợp sau:

 1. Báo cáo thu nhập
 2. Thanh toán công nợ
 3. Các vấn đề về truy thu

Tuyển dụng

Đối tác vui lòng điền Biểu mẫu với trường hợp sau:

 1. Thông tin, tiến trình tuyển dụng
 2. Các vấn đề liên quan đến đồng phục

Các chương trình hỗ trợ Đối tác

Đối tác vui lòng liên hệ kênh tổng đài 19003040 và mục Chat trên ứng dụng với các trường hợp sau:

 1. Các chương trình bảo hiểm hỗ trợ Đối tác
 2. Các chương trình khác

Báo cáo/ Phản ánh khác

Đối tác vui lòng điền Biểu mẫu với trường hợp sau:

 1. Nhà hàng/Khách hàng/Tài xế
 2. Chính sách,quy định của BAEMIN
 3. Chất lượng dịch vụ của BAEMIN

Vấn đề khác

Đối tác vui lòng điền Biểu mẫu.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Trung tâm Hỗ trợ Đối tác tài xế
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
Cần Thơ
Hải Phòng
Nha Trang
 • Địa chỉ: 142 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
 • Hoạt động: từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

(Miễn phí gửi xe)

Kênh hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 19003040

 • Thời gian hoạt động: từ 6h00 đến 2h00 sáng hôm sau.

Tổng đài Video

Kênh Chat

 • Thời gian hoạt động: từ 7h30 đến 23h30 hằng ngày.

Biểu mẫu

 • Thời gian hoạt động: từ 7h30 đến 23h30 hằng ngày.

Hỗ trợ đăng ký mới

 • Thời gian hoạt động: từ 9h đến 17h – Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ).

Kết nối với baemin qua zalo

BAEMIN_Quận 1 và Quận 3
Thực phẩm & Đồ uống
Tham gia nhóm
Mô tả nhóm
Thực phẩm & Đồ uống
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

error: Nội dung được bảo vệ!!