Địa điểm: Hải Phòng

Bảnh bao giao đơn với ưu đãi cắt tóc từ BAEMIN

823

BAEMIN áp dụng tính Tỷ lệ Thời gian làm việc từ 10.01.2022

422

Áp dụng và xử lý lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp dưới 60%

691

[RoadRunner] Cập nhật tính năng mới trên ứng dụng

800

[Woowa Rider/RoadRunner] Hướng dẫn xem Báo cáo thu nhập

158

Ứng dụng Woowa Rider/RoadRunner chính thức đưa vào hoạt động tại Hải Phòng từ 01/11

135
error: Nội dung được bảo vệ!!