Địa điểm: Hải Phòng

[Woowa Rider] Cách tính Tỷ lệ thời gian làm việc (Hiệu suất làm việc)

317

Ra mắt tính năng Tự động nhận đơn trên ứng dụng Woowa Rider/ Roadrunner

560

Cập nhật cách tính lỗi Tỷ lệ nhận đơn thấp từ 04.04.2022

1.6K

Chương trình Thưởng tại Hải Phòng – áp dụng từ 3/3/2022

676

Bảnh bao giao đơn với ưu đãi cắt tóc từ BAEMIN

1.9K

[Woowa Rider] Cập nhật tính năng mới trên ứng dụng

1.7K
error: Nội dung được bảo vệ!!