Thông tin hoạt động và Chương trình Thưởng dịp Lễ 30/4 & 1/5

Nhằm tiếp thêm nguồn thêm động lực đối với các Đối tác hoạt động trong dịp Lễ sắp tới, BAEMIN triển khai Chương trình Thưởng khung giờ cao điểm từ 29/4 đến 1/5/2023. Đồng thời, BAEMIN xin thông báo lịch hoạt động của ứng dụng BAEMIN và thanh toán trong dịp nghỉ lễ. Cụ thể, […]

Cập nhật chương trình thưởng Hồ Chí Minh, áp dụng từ 21/7/2023

Từ 21/7/2023, Chương trình Thưởng tại TP. Hồ Chí Minh dành cho Đối tác tài xế sẽ có một số cập nhật mới. Chi tiết, mời Đối tác xem thêm nội dung bên dưới. Thông tin chung Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Thời gian […]

Thưởng giờ cao điểm tại Hà Nội và Hải Phòng, áp dụng từ 7/6/2023

Cơ hội nhận thưởng trong khung giờ cao điểm cùng với chương trình thưởng giờ cao điểm hấp dẫn của BAEMIN, áp dụng tại Hà Nội và Hải Phòng, từ ngày 7/6/2023. Chi tiết mời Đối tác xem nội dung bên dưới. BAEMIN sẽ bổ sung thêm khung giờ thưởng cao điểm trưa, từ 11h00 […]

Cập nhật chương trình Thưởng tại Hà Nội, áp dụng từ 4/8/2023

Từ 4/8/2023, BAEMIN cập nhật một số thông tin mới về Chương trình Thưởng tại Hà Nội. Chi tiết, mời Đối tác xem thêm thông tin tại nội dung bên dưới. Thông tin chung Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế đang hoạt động tại Hà Nội Thời gian áp dụng: từ 4/8/2023 cho […]

Cập nhật chương trình Thưởng tại Hải Phòng, áp dụng từ 4/8/2023

Từ 4/8/2023, BAEMIN cập nhật thông tin mới về Chương trình Thưởng tại Hải Phòng. Chi tiết, mời Đối tác xem thêm thông tin tại nội dung bên dưới. Thông tin chung Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế đang hoạt động tại Hải Phòng. Thời gian áp dụng: từ 4/8/2023 cho đến khi […]

Cập nhật chương trình Thưởng tại Cần Thơ, áp dụng từ 4/8/2023

Từ 4/8/2023, BAEMIN cập nhật thông tin về Chương trình Thưởng tại Cần Thơ. Chi tiết, mời Đối tác xem thêm thông tin tại nội dung bên dưới. Thông tin chung Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế đang hoạt động tại Cần Thơ. Thời gian áp dụng: từ 4/8/2023 cho đến khi có […]

Tin tức khác

Cập nhật chương trình Thưởng tại Cần Thơ, áp dụng từ 4/8/2023

Từ 4/8/2023, BAEMIN cập nhật thông tin về Chương trình Thưởng tại Cần Thơ. Chi tiết, mời Đối tác xem thêm thông tin tại nội dung bên dưới. Thông tin chung Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế đang hoạt động tại Cần Thơ. Thời gian áp dụng: từ 4/8/2023 cho đến khi có […]

Cập nhật chương trình Thưởng tại Hải Phòng, áp dụng từ 4/8/2023

Từ 4/8/2023, BAEMIN cập nhật thông tin mới về Chương trình Thưởng tại Hải Phòng. Chi tiết, mời Đối tác xem thêm thông tin tại nội dung bên dưới. Thông tin chung Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế đang hoạt động tại Hải Phòng. Thời gian áp dụng: từ 4/8/2023 cho đến khi […]

Cập nhật chương trình Thưởng tại Hà Nội, áp dụng từ 4/8/2023

Từ 4/8/2023, BAEMIN cập nhật một số thông tin mới về Chương trình Thưởng tại Hà Nội. Chi tiết, mời Đối tác xem thêm thông tin tại nội dung bên dưới. Thông tin chung Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế đang hoạt động tại Hà Nội Thời gian áp dụng: từ 4/8/2023 cho […]

Cập nhật chương trình thưởng Hồ Chí Minh, áp dụng từ 21/7/2023

Từ 21/7/2023, Chương trình Thưởng tại TP. Hồ Chí Minh dành cho Đối tác tài xế sẽ có một số cập nhật mới. Chi tiết, mời Đối tác xem thêm nội dung bên dưới. Thông tin chung Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Thời gian […]

Thưởng giờ cao điểm tại Hà Nội và Hải Phòng, áp dụng từ 7/6/2023

Cơ hội nhận thưởng trong khung giờ cao điểm cùng với chương trình thưởng giờ cao điểm hấp dẫn của BAEMIN, áp dụng tại Hà Nội và Hải Phòng, từ ngày 7/6/2023. Chi tiết mời Đối tác xem nội dung bên dưới. BAEMIN sẽ bổ sung thêm khung giờ thưởng cao điểm trưa, từ 11h00 […]

Thông tin hoạt động và Chương trình Thưởng dịp Lễ 30/4 & 1/5

Nhằm tiếp thêm nguồn thêm động lực đối với các Đối tác hoạt động trong dịp Lễ sắp tới, BAEMIN triển khai Chương trình Thưởng khung giờ cao điểm từ 29/4 đến 1/5/2023. Đồng thời, BAEMIN xin thông báo lịch hoạt động của ứng dụng BAEMIN và thanh toán trong dịp nghỉ lễ. Cụ thể, […]
error: Nội dung được bảo vệ!!