Chương trình Thưởng Thái Nguyên (áp dụng từ 23.12.2021)

BAEMIN chính thức áp dụng Chương trình Thưởng mới dành cho Đối tác tài xế tại Thái Nguyên từ ngày 23/12/2021 đến khi có thông báo mới.  Cụ thể, bắt đầu từ 23/12/2021, BAEMIN áp dụng cùng lúc 02 Chương trình Thưởng, gồm: Thưởng đơn Giờ cao điểm và Thưởng Ngày. Chi tiết về mức […]

Tin tức khác

Chương trình Thưởng Thái Nguyên (áp dụng từ 23.12.2021)

BAEMIN chính thức áp dụng Chương trình Thưởng mới dành cho Đối tác tài xế tại Thái Nguyên từ ngày 23/12/2021 đến khi có thông báo mới.  Cụ thể, bắt đầu từ 23/12/2021, BAEMIN áp dụng cùng lúc 02 Chương trình Thưởng, gồm: Thưởng đơn Giờ cao điểm và Thưởng Ngày. Chi tiết về mức […]
error: Nội dung được bảo vệ!!