Chương trình Thưởng tại Hà Nội – áp dụng từ 3/3/2022

Từ 3/3/2022, BAEMIN sẽ áp dụng một số thay đổi cho Chương trình Thưởng tại Hà Nội. Cụ thể, BAEMIN áp dụng thêm Chương trình Thưởng Tuần (tuần từ 28/2 đến 6/3), áp dụng mức thưởng mới cho Chương trình Thưởng Đơn giá trị cao và mốc thưởng & mức thưởng mới cho Chương trình […]

Cập nhật Chương trình thưởng tại Hà Nội, áp dụng từ 25.06.2022

Từ 25/6/2022, BAEMIN sẽ áp dụng một số thay đổi cho Chương trình Thưởng tại Hà Nội, chi tiết như bài viết bên dưới. Thời gian áp dụng: từ 25.06.2022 cho đến khi có thông báo mới Khu vực áp dụng: Hà Nội Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế BAEMIN đang hoạt động […]

Chương trình Thưởng tại Hải Phòng – áp dụng từ 3/3/2022

Từ 3/3/2022, BAEMIN sẽ áp dụng một số thay đổi cho Chương trình Thưởng tại Hải Phòng. Cụ thể, BAEMIN áp dụng thêm Chương trình Thưởng Đơn xa và Chương trình Thưởng Đơn giá trị cao, dừng Chương trình Thưởng giờ cao điểm và áp dụng mốc thưởng & mức thưởng mới cho Chương trình […]

Tin tức khác

Cập nhật Chương trình thưởng tại Hà Nội, áp dụng từ 25.06.2022

Từ 25/6/2022, BAEMIN sẽ áp dụng một số thay đổi cho Chương trình Thưởng tại Hà Nội, chi tiết như bài viết bên dưới. Thời gian áp dụng: từ 25.06.2022 cho đến khi có thông báo mới Khu vực áp dụng: Hà Nội Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế BAEMIN đang hoạt động […]

Chương trình Thưởng tại Hải Phòng – áp dụng từ 3/3/2022

Từ 3/3/2022, BAEMIN sẽ áp dụng một số thay đổi cho Chương trình Thưởng tại Hải Phòng. Cụ thể, BAEMIN áp dụng thêm Chương trình Thưởng Đơn xa và Chương trình Thưởng Đơn giá trị cao, dừng Chương trình Thưởng giờ cao điểm và áp dụng mốc thưởng & mức thưởng mới cho Chương trình […]

Chương trình Thưởng tại Hà Nội – áp dụng từ 3/3/2022

Từ 3/3/2022, BAEMIN sẽ áp dụng một số thay đổi cho Chương trình Thưởng tại Hà Nội. Cụ thể, BAEMIN áp dụng thêm Chương trình Thưởng Tuần (tuần từ 28/2 đến 6/3), áp dụng mức thưởng mới cho Chương trình Thưởng Đơn giá trị cao và mốc thưởng & mức thưởng mới cho Chương trình […]

BẢNG TIN TỈNH, THÀNH KHÁC

error: Nội dung được bảo vệ!!