[Woowa Rider] Cách tính Tỷ lệ thời gian làm việc (Hiệu suất làm việc)

Tỷ lệ thời gian làm việc là tỷ lệ dùng để đo lường hiệu suất làm việc của Đối tác trong quá trình đăng ký ca và hoạt động cùng BAEMIN. Tỷ lệ này có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thời gian làm việc của Đối tác và được quy định từ […]

Tin tức khác

[Woowa Rider] Cách tính Tỷ lệ thời gian làm việc (Hiệu suất làm việc)

Tỷ lệ thời gian làm việc là tỷ lệ dùng để đo lường hiệu suất làm việc của Đối tác trong quá trình đăng ký ca và hoạt động cùng BAEMIN. Tỷ lệ này có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thời gian làm việc của Đối tác và được quy định từ […]
error: Nội dung được bảo vệ!!