[Woowa Rider] Cách tính Hiệu suất làm việc (giờ thực tế và giờ dự kiến)

Hiệu suất làm việc (giờ thực tế và giờ dự kiến) là tỷ lệ dùng để đo lường hiệu quả làm việc của Đối tác trong quá trình đăng ký ca và hoạt động cùng BAEMIN. Tỷ lệ này có vai trò quan trọng và được quy định phải đảm bảo giữ vững từ 80% […]

Hỗ trợ đơn bom trực tuyến từ 16/11/2022

Đối tác thân mến! Từ 16/11/2022, tất cả các đơn hàng không thành công (đơn bom) sẽ được tiếp nhận và hỗ trợ trực tuyến – hỗ trợ Đối tác nhanh chóng hơn & rút ngắn thời gian xử lý.  Đối tượng áp dụng Đối tác có đơn giao không thành công do không thể […]

Tin tức khác

Hỗ trợ đơn bom trực tuyến từ 16/11/2022

Đối tác thân mến! Từ 16/11/2022, tất cả các đơn hàng không thành công (đơn bom) sẽ được tiếp nhận và hỗ trợ trực tuyến – hỗ trợ Đối tác nhanh chóng hơn & rút ngắn thời gian xử lý.  Đối tượng áp dụng Đối tác có đơn giao không thành công do không thể […]

[Woowa Rider] Cách tính Hiệu suất làm việc (giờ thực tế và giờ dự kiến)

Hiệu suất làm việc (giờ thực tế và giờ dự kiến) là tỷ lệ dùng để đo lường hiệu quả làm việc của Đối tác trong quá trình đăng ký ca và hoạt động cùng BAEMIN. Tỷ lệ này có vai trò quan trọng và được quy định phải đảm bảo giữ vững từ 80% […]

BẢNG TIN TỈNH, THÀNH KHÁC

error: Nội dung được bảo vệ!!