Toàn quốc

Ứng dụng của Đối tác bị lỗi gán quá nhiều đơn trong một thời điểm thì tỷ lệ chấp nhận đơn tính như thế nào?

AvatarBAEMIN 06/08/2021 0

BAEMIN luôn linh động điều chỉnh xử lý lỗi tỷ lệ nhận đơn khi xảy ra các tình huống bất khả kháng như thời tiết, hệ thống bị lỗi,… để đảm bảo quyền lợi cho Đối tác. Vì vậy, Đối tác hãy yên tâm hoạt động và thực hiện quy trình giao – nhận đơn bình thường.

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!