Toàn quốc

Quy trình chụp hình đối với Cửa hàng là Đối tác và chưa là Đối tác của BAEMIN?

AvatarBAEMIN 06/08/2021 0

Trường hợp Nhà hàng là Đối tác của BAEMIN: Đối tác có thể thực hiện chụp hóa đơn in máy; hoặc màn hình đơn hiển thị trên ứng dụng của Nhà hàng; hoặc màn hình đơn hiển thị trên máy POS do BAEMIN cấp cho Nhà hàng. Nếu Nhà hàng là Đối tác BAEMIN (nhưng không có cả máy POS, ứng dụng Nhà hàng và Hóa đơn in), Đối tác hãy hủy đơn và báo BAEMIN ngay.

Trường hợp Nhà hàng không phải là Đối tác của BAEMIN: Đối tác thực hiện chụp hình ảnh Nhà hàng với tên và địa chỉ rõ ràng, chụp hóa đơn in máy với thông tin được hiển thị đầy đủ: tên quán, địa chỉ quán, thời gian xuất hóa đơn, số lượng món và tổng tiền. Lưu ý: Đối tác không chụp hóa đơn viết tay và menu quán. Trường hợp Nhà hàng không có cả hóa đơn in và biển hiệu, hãy hủy đơn và báo BAEMIN ngay.

Vui lòng xem thêm hướng dẫn về cách chụp hình tại đây.

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!