Toàn quốc

Nhận được tài khoản Đối tác có bật ứng dụng lên chạy đơn ngay được không?

AvatarBAEMIN 06/08/2021 0

Tài khoản BAEMIN Rider của Đối tác sẽ được kích hoạt trong vòng 24h sau khi Đối tác hoàn tất thủ tục đăng ký. Sau khi Đối tác đăng nhập thành công, nếu tài khoản của Đối tác đã có hình đại diện, Đối tác vui lòng gạt thanh trạng thái sang “Trực Tuyến” để tiến hành hoạt động. Nếu chưa, Đối tác vui lòng thoát ra để đăng nhập lại và vào dấu 3 gạch bên góc trái trên cùng, chọn mục “Hình đại diện” để kiểm tra hình ảnh đại diện của mình.

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!