Toàn quốc

Nếu tài khoản BAEMIN Rider không hoạt động trong vòng bao lâu thì tài khoản Đối tác sẽ bị tạm ngưng hợp tác?

AvatarBAEMIN 06/08/2021 0

BAEMIN sẽ tạm ngưng hợp tác đối với tài khoản BAEMIN Rider không hoạt động giao – nhận đơn trong vòng 60 ngày. Để thực hiện mở lại tài khoản, Đối tác vui lòng liên hệ trình diện tại Trung tâm hỗ trợ hoặc đăng ký tham gia lớp tái đào tạo của BAEMIN.

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!