Toàn quốc

Nên làm gì khi Nhà hàng không mở được máy POS và cũng không có hóa đơn in?

AvatarBAEMIN 06/08/2021 0

Nếu Nhà hàng là Đối tác của BAEMIN: Đối tác chụp hình hóa đơn in máy, giao diện đơn hàng trên máy POS BAEMIN hoặc giao diện đơn hàng trên app Nhà hàng. Nếu không thể chụp đươc 1 trong 3 ảnh trên, Đối tác vui lòng thực hiện hủy đơn theo quy trình.

Nếu Nhà hàng không phải là Đối tác của BAEMIN: Đối tác chụp hóa đơn in máy, ảnh cửa hàng có đầy đủ tên quán và địa chỉ rõ ràng. Nếu Nhà hàng không có hóa đơn in và biển hiệu, Đối tác tiến hành hủy đơn theo quy trình.

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!