Toàn quốc

Liên hệ với Khách hàng sau đơn hàng, Đối tác có bị ghi nhận vi phạm Quy tắc ứng xử không?

AvatarBAEMIN 06/08/2021 0

Đối tác chỉ có thể nhắn tin cho Khách khi đơn hàng đang thực hiện. Đối với các đơn hàng đã hủy/đã hoàn thành, Đối tác không thể nhắn tin cho Khách.

Trường hợp Đối tác nhắn tin cho Khách như: nhắn tin cảm ơn, làm quen, xin thông tin cá nhân,… sau khi thực hiện đơn hàng sẽ được tính là vi phạm Quy tắc ứng xử.

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!