Toàn quốc

Làm thế nào để tiếp tục đơn hàng khi không thể upload hình ảnh hóa đơn hoặc thức ăn đã chụp lên ứng dụng?

AvatarBAEMIN 06/08/2021 0

Đối tác lưu ý với trường hợp lỗi mạng hình chưa load được, Đối tác không trượt thành công mà thoát ra ngoài khởi động lại máy và kiểm tra lại mạng. Sau đó, Đối tác quay lại đơn hàng tr, ên ứng dụngthao tác chụp hình lại.

Lưu ý: Đối tác nên thường xuyên cập nhật phần mềm ứng dụng BAEMIN Rider.

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!