Toàn quốc

Làm sao để thay đổi mật khẩu trên ứng dụng BAEMIN Rider?

AvatarBAEMIN 05/08/2021 0

Đế thay đổi mật khẩu, Đối tác vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình ứng dụng BAEMIN Rider, Đối tác chọn “Quên mật khẩu”.

Bước 2: Đối tác nhập chính xác địa chỉ email cá nhân đã đăng ký với BAEMIN và chọn “Xác nhận”. Đối tác bắt buộc nhập đúng địa chỉ email đăng ký với BAEMIN để nhận đường dẫn thay đổi mật khẩu. Nếu không, Đối tác sẽ không thể cài đặt mật khẩu mới.

Bước 3: Đối tác truy cập email cá nhân và kiểm tra email từ BAEMIN. Đối tác nhấp vào đường link hướng dẫn để tiến hành thay đổi mật khẩu.

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!