Toàn quốc

Đối với đơn hàng đã hủy đơn vì giao không thành công, nhưng sau đó Khách hàng liên hệ nhờ giao hàng lại, Đối tác nên xử lý như thế nào?

AvatarBAEMIN 06/08/2021 0

Sau khi Đối tác đã thực hiện hủy đơn hàng tại Kênh Hủy Đơn trong mục “Chat With Us”, Đối tác vui lòng mang đồ ăn lên Trung Tâm Hỗ Trợ để được hỗ trợ để được hỗ trợ theo chính sách đơn bom/đơn giao không thành công. Đối tác không hỗ trợ giao lại hàng cho Khách.

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!