Toàn quốc

Làm thế nào để cài đặt các tính năng cần thiết khi vừa đăng nhập vào tài khoản BAEMIN Rider?

AvatarBAEMIN 05/08/2021 0

Nếu ứng dụng BAEMIN Rider của Đối tác gặp những lỗi như: âm thanh báo, lỗi sai định vị (GPS)… Đối tác vui lòng thực hiện các bước:

Bước 1:Đối tác vào phần cài đặt trên điện thoại, kéo xuống phần ứng dụng BAEMIN Rider nằm trong cài đặt.

Bước 2: Đối tác chọn BAEMIN Rider để cho phép ứng dụng truy cập vị trí. Lưu ý, Đối tác chọn mục “Luôn luôn” và cài đặt vị trí chính xác.

Bước 3: Đối tác chọn mục Thông báo và bấm vào “Cho phép thông báo”. Lưu ý: Vị trí của các mục này trong cài đặt trên điện thoại có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ điều hành mà Đối tác sử dụng.

Để xem chi tiết Hướng dẫn – Điều chỉnh cài đặt để sử dụng hiệu quả app BAEMIN Rider, Đối tác vào: iOS hoặc Android.

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!