Toàn quốc

Các trường hợp lỗi do Nhà hàng hoặc do Khách dẫn đến việc hủy đơn Đối tác có bị tính tỉ lệ hoàn thành không?

AvatarBAEMIN 06/08/2021 0

Đối với tất cả các trường hợp hủy đơn (đơn thực hiện không thành công) đều sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn thành đơn trong ngày của Đối tác tài xế.

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!