Cập nhật khu vực xuất phát tại TP. Hồ Chí Minh, từ 4/9/2023

AvatarBAEMIN Rider 24/08/2023 3.4K

Để giúp Đối tác nhanh chóng di chuyển đến điểm xuất phát và đăng nhập vào ca làm việc, BAEMIN cập nhật thông tin khu vực xuất phát tại TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết, mời Đối tác xem thêm thông tin bên dưới.

Lợi ích

  • Cập nhật khu vực xuất phát mới giúp Đối tác dễ dàng di chuyển đến điểm xuất phát và nhanh chóng đăng nhập vào ca làm việc.

Thông tin chung

  • Đối tượng và khu vực áp dụng: Đối tác tài xế đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian triển khai: từ 4/9/2023 cho đến khi có thông báo mới
  • Thời gian đăng ký ca làm việc tuần 4/9 – 10/9/2023 theo Khu vực xuất phát mới: ngày 28/8/2023.

Chi tiết

  1. Cập nhật khu vực xuất phát

Đối tác lưu ý di chuyển đến đúng khu vực xuất phát mới để đăng nhập vào ca làm việc. Khu vực hoạt động không thay đổi.

Khu vực Phía Đông
Khu vực Phía Nam

Để di chuyển đến điểm xuất phát, trước khi bắt đầu ca làm việc, màn hình sẽ hiển thị “Điều hướng đến khu vực xuất phát”. Tại đây, Đối tác có thể xem được vị trí hiện tại và được hướng dẫn điều hướng đến Khu vực Xuất phát của mình.

Hy vọng cập nhật mới này sẽ giúp Đối tác dễ dàng đến khu vực xuất phát và bắt đầu ca làm việc của mình.

Chúc Đối tác đi đơn hiệu quả và an toàn!

Hashtag: ...

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!