Cập nhật Chương trình Thưởng mới từ BAEMIN, áp dụng từ 14/ 10/ 2022

AvatarBAEMIN Rider 13/10/2022 4.5K

Từ 14/10/2022, BAEMIN cập nhật một số thay đổi đối với toàn bộ chương trình thưởng trước đó. Áp dụng tại các khu vực: TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.

Chương trình Thưởng Hồ Chí Minh

Đối tác lưu ý: Thưởng Tuần sẽ được áp dụng từ tuần 17/10/2022 đến 23/10/2022.

Chương trình Thưởng Hà Nội

Đối tác lưu ý: Thưởng Tuần sẽ được áp dụng từ tuần 17/10/2022 đến 23/10/2022.

Chương trình Thưởng Hải Phòng

Chương trình Thưởng Đà Nẵng

Chương trình Thưởng Cần Thơ

Chương trình Thưởng Huế

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!