Cập nhật Chương trình Thưởng mới từ BAEMIN, áp dụng từ 20/12/2022

AvatarBAEMIN Rider 13/10/2022 8.3K

Từ 20/12/2022, BAEMIN cập nhật một số thay đổi đối với toàn bộ chương trình thưởng trước đó. Áp dụng tại các khu vực: TP. HCM, Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình Thưởng Hồ Chí Minh

 

Chương trình Thưởng Hà Nội

 

Chương trình Thưởng Hải Phòng

Chương trình Thưởng Đà Nẵng

Chương trình Thưởng Cần Thơ

Chương trình Thưởng Huế

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!