Giữ Đánh giá sao trung bình 100 đơn gần nhất tối thiểu 4.8 sao!

AvatarBAEMIN Rider 04/11/2020 2.9K

Nhằm đánh giá chất lượng Đối tác tài xế công bằng và hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm của Khách hàng, BAEMIN cập nhật yêu cầu về Đánh giá sao từ ngày 9/11/2020. Đối tác cần đạt Đánh giá sao trung bình 100 đơn gần nhất tối thiểu 4.8 sao.

Đánh giá sao là gì?

Sau mỗi đơn hàng thành công, Khách hàng sẽ được quyền đánh giá chất lượng dịch vụ của Đối tác tài xế – tùy theo mức độ hài lòng của Khách hàng, Đối tác tài xế sẽ nhận Đánh giá sao từ 1 đến 5 sao cho mỗi đơn hàng.

Từ ngày 9/11/2020, Đối tác cần duy trì Đánh giá sao trung bình (100 đơn gần nhất có Khách đánh giá) tối thiểu 4.8 sao.

 

Cách tính và hiển thị Đánh giá sao như thế nào?

Cách tính Đánh giá sao

Đánh giá sao trung bình = Trung bình cộng Đánh giá sao từ 100 đơn gần nhất có Khách đánh giá.

Nếu Đối tác mới hoạt động và chưa đủ 100 đơn có Khách đánh giá, BAEMIN sẽ tính Đánh giá sao trung bình của Đối tác dựa trên những đơn hàng gần nhất.

Cách hiển thị Đánh giá sao

Đánh giá sao trung bình (100 đơn gần nhất có Khách đánh giá) sẽ được hiển thị trong Báo cáo Thu nhập hằng ngày của Đối tác từ ngày 9/11/2020.

 

BAEMIN quy định như thế nào về Đánh giá sao?

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, BAEMIN yêu cầu Đối tác tài xế duy trì Đánh sao trung bình (100 đơn gần nhất có Khách đánh giá) tối thiểu 4.8 sao. Đối tác có Đánh giá sao trung bình dưới 4.8 sao sẽ bị xử lý tạm ngưng hợp tác theo Quy tắc ứng xử .

Để tạo điều kiện cho Đối tác tài xế, BAEMIN không xử lý lỗi Đánh giá sao trung bình dưới 4.8 sao trong các trường hợp sau:

  • Đối tác mới hoạt động và chưa đủ 100 đơn có Khách đánh giá.
  • Đối tác vừa vi phạm lỗi Đánh giá sao trung bình dưới 4.8 sao và mới được kích hoạt lại tài khoản. Các Đối tác trên sẽ có 14 ngày (kể từ ngày kích hoạt lại tài khoản) để cải thiện Đánh giá sao trung bình.
    • Trong vòng 14 ngày này, Đối tác sẽ không bị xử lý lỗi Đánh giá sao trung bình dưới 4.8 sao.
    • Sau 14 ngày, nếu Đánh giá sao trung bình của Đối tác dưới 4.8 sao, Đối tác sẽ bị xử lý lỗi theo đúng Quy tắc ứng xử.

Nếu có thắc mắc về Đánh giá sao, hãy liên hệ BAEMIN để được hỗ trợ.

Hãy chung tay cùng BAEMIN để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho Khách hàng, Đối tác nhé!

Chúc Đối tác đi đơn hiệu quả!

Tin xem nhiều nhất

error: Nội dung được bảo vệ!!