Chương trình thưởng mới – áp dụng từ 12/2/2020

Từ 12/2/2020, BAEMIN sẽ áp dụng chương trình thưởng mới như sau:

Chương trình thưởng Quận 2 (giữ nguyên như cũ)

Lưu ý: Chương trình thưởng BAEMIN Kitchen sẽ dừng từ ngày 12/2/2020.

Cách tính phí giao hàng

Nhằm khuyến khích khách hàng và tăng số đơn hàng, phí giao hàng sẽ được điều chỉnh như sau: 15.000VND cho 4km đầu tiên, cộng với 5.000VND cho mỗi km tiếp theo. BAEMIN vẫn tính chiết khấu 20% phí giao hàng như bình thường.

Chúc Đối tác đi đơn hiệu quả!

 

error: Nội dung được bảo vệ!!